Co zrobić by wziąć udział?

Wszystkie badania prowadzone są w Warszawie, dlatego zapraszamy osoby, które mieszkają w stolicy lub jej okolicach. Obecnie nie planujemy rozszerzania zasięgu projektu na inne miasta w Polsce.

Podstawowe informacje

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zbadanie skuteczności różnych metod treningu zdolności umysłowych.

Kilka lat temu dużą popularność zyskało pojęcie "brain fitness", które kojarzone jest najczęściej z treningami zdolności umysłowych, takich jak: pamięć, koncentracja czy umiejętność przełączania się między zadaniami. Badania zaplanowane w ramach opisywanego tu projektu naukowego mają pozwolić na rzetelną ocenę różnych sposobów poprawiania pracy umysłu.

Na czym polegają badania?

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną losowo przydzieleni do grupy treningowej (wynagrodzenie 3300 PLN brutto) lub kontrolnej (wynagrodzenie 1600 PLN brutto). Badanie trwa 12 kolejnych tygodni. W każdej z grup przeprowadzane są 4 pomiary zdolności umysłowych w laboratorium: w pierwszym, trzecim, siódmym i jedenastym tygodniu udziału w projekcie.

Uczestnicy w grupie treningowej wezmą udział w trwającym 8 tygodni (w sumie nie mniej niż 60 godzin) treningu w laboratorium. Każdy z uczestników przejdzie krótkie szkolenie, przygotowujące do samodzielnego trenowania, po którym badany sam wybiera dni oraz godziny, w których chciałby wykonywać przydzielone zadania.

Uczestnicy w grupie kontrolnej będą oczekiwać na kolejne sesje pomiarów zdolności umysłowych.

Dlaczego warto się zgłosić?

Każdy uczestnik badań, po ich zakończeniu, oprócz wynagrodzenia otrzyma w trakcie spotkania z badaczem, informację na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie skutecznych metod treningu zdolności umysłowych.

Przeprowadzenie badań zaplanowanych w tym projekcie przyczyni się do ustalenia, które formy treningu oraz w jakiej konfiguracji mogą być skuteczne dla ogółu populacji. Jednocześnie uzyskane dane przybliżą nas do opracowania nowych rozwiązań, w których planujemy połączyć najbardziej skuteczne aspekty wszystkich zbadanych metod.

Gdzie prowadzimy badania?

Laboratorium Behawioralne

W laboratorium Uniwersytetu SWPS prowadzimy pomiary polegające na rozwiązywaniu komputerowych testów zdolności umysłowych.

Uniwersytet SWPS

  • ul. Chodakowska 19/31
 

Laboratorium Rezonansu Magnetycznego

W laboratorium CNS Lab prowadzimy pomiary polegające na skanowaniu struktury mózgu uczestników badań.

CNS Lab

  • ul. Krasińskiego 56